Před koronavirem by mohly varovat rozbory odpadní vody

Několikaměsíční výzkum pražského Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka (VÚV) odhalil koronavirus v odpadní vodě zatím v malých čistírnách. V úterý vědci odebrali poslední vzorky odpadní vody a teď je čeká vyhodnocení, kterým zjistí, jak moc je metoda přesná.

Systém odhalování přítomnosti koronaviru ve splašcích by mohl posloužit pro varování před nástupem případné další vlny epidemie. Napsala to Mladá fronta Dnes (MfD).

Do výzkumu se zatím zapojilo šest zemí. "Pokud se ukáže, že jde o spolehlivý nástroj, vnímám to jako jeden z možných přístupů, které by se daly používat při zachycení případné druhé vlny. Určitě je užitečné připravovat se a chystat řadu věcí, z nichž se některé budou využívat rutinně a některé budou systém doplňovat," uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

Vědce na začátku překvapilo, že ve velkých čistírnách odpadních vod v oblastech s prokázaným výskytem nemoci covid-19 žádné stopy po koronaviru nenašli, řekla deníku Hana Mlejnková z VÚV, která má výzkumný projekt na starost. Situaci změnily podle MfD výsledky z malých čistíren u obcí, kde se začaly pozitivní nálezy objevovat, přestože zde byl počet nakažených průměrně mnohem nižší než ve městech. Zřejmě pomáhá malé naředění a krátké potrubí.

Právě malé čističky by tak do budoucna mohly plnit funkci koronavirového alarmu. "Zřejmě bude nutné vytipovat kritická místa, kde bude hrozit předpoklad vyššího počtu nakažených obyvatel, ale zároveň tam budou koncentrované odpadní vody," popisuje Mlejnková, kam dál chtějí výzkumníci své poznatky rozvíjet. Získaná data teď budou porovnávat s čísly o počtu nakažených v místech, kde splašky zkoumali.

V ideálním případě bude podle deníku do budoucna možné nejen určit, že jsou v daném místě nemocní, ale také jejich množství. Otázkou ale je, kdo by testy zaplatil. Pokud by na ně nešly peníze z veřejných rozpočtů, pro vodohospodáře by to podle deníku byla obrovská finanční zátěž.

Bakterie a viry se do odpadní vody dostávají se stolicí. Koronavirus ve splašcích ale podle dosavadních zjištění riziko nepředstavuje, protože výzkumníci nacházejí jen jeho neživé zbytky. Vzorky vyhodnocuje Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně.

Zdroj: ČTK