Vodohospodáři pomáhají po celé ČR

Jak vodohospodářské společnosti skupiny Veolia pomáhají v krizi způsobené onemocněním COVID-19?

Tisíc ochranný štítů pro Zlín

Tisíc kusů transparentních ochranných štítů pro zdravotníky v nemocnicích věnovala Zlínskému kraji společnost Veolia prostřednictvím Moravské vodárenské. Na přání společnosti Veolia zajišťuje distribuci transparentních štítů Krizový štáb Zlínského kraje podle aktuální potřeby zdravotnického personálu. „Společnosti Veolia za její pomoc velmi děkuji, protože vedle respirátorů, roušek či ochranných rukavic jsou právě transparentní štíty pro naše zdravotníky důležitou ochrannou pomůckou,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

Firma věnovala tisíc ochranných štítů také olomoucké Fakultní nemocnici. „Těžko se nám hledají slova,“ poděkovali na Instagramu zástupci nemocnice.

Veolia pořídila a věnovala už celkem 15 tisíc ochranných štítů tuzemské výroby. Tyto pomůcky postupně distribuuje nemocnicím, domovům pro seniory a dalším institucím, které je aktuálně naléhavě potřebují - např. do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, nemocnice Na Homolce, Na Františku, sociálním institucím jako je Život 90, Pohoda - společnost pro normální život lidí s postižením, Domovu Sue Ryder, sociálním službám Prahy 4. do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, nemocnice v Kladně a dalším.

Veolia pořídila už 15 tisíc ochranných štítů tuzemské výroby. Tyto pomůcky postupně distribuuje nemocnicím, domovům pro seniory a dalším institucím, které je aktuálně naléhavě potřebují.

Plicní ventilátor a 1,2 milionu ve sbírce pro Hradec

Královéhradecká fakultní nemocnice obdržela od skupiny Veolia - hlavního akcionáře vodohospodářské společnosti Královéhradecká provozní a.s. finanční dar na nákup plicního ventilátoru.

“Fakultní nemocnice dnes převzala od vodohospodářů půl milionu na plicní ventilátor. Další víc než milion pak mezi sebou vybralo vedení Veolie a jejich dodavatelé. K překvapení všech přítomných se management vodohospodářů na místě dohodl na rychlé sbírce na ochranné prostředky pro zdravotníky a během hodiny se sešlo dalšího 1,2 milionu,“ doplnil prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc

Kladno: půl milionu na vývoj plicních ventilátorů

Půl milionu korun dostalo město Kladno od společnosti Veolia, hlavního akcionáře Středočeských vodáren, na opatření související s koronavirovou krizí. Další peníze pro města Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice mezi sebou vybrali členové vedení vodárenské společnosti a jejich dodavatelé.

“Částku darujeme naší fakultě ČVUT, která se dnes věnuje výrobě respirátorů a plicních ventilátorů. Tam bude využitá velmi efektivně," poděkoval Veolii za rychlou reakci a pomoc v nouzové situaci kladenský primátor Dan Jiránek při předání šeku.

Na rychlé improvizované sbírce se mezi sebou dohodlo vedení Středočeských vodáren a jejich dodavatelé. "Spolupracujeme s našimi partnery více než patnáct let a ukázalo se, což konstatuji s velkou radostí, že projevili lidský přístup a zareagovali velice rychle. Proto jim všem chci velmi poděkovat," řekl autor myšlenky sbírky, generální ředitel SVAS Jakub Hanzl.

V Praze zdarma obědy zdravotníkům i seniorům

Veolia pomáhá i v Praze. Ve spolupráci se společností Pražské vodovody a kanalizace, denně rozveze přes dvě stě obědů zdarma seniorům a do různých zdravotnických zařízení. Tento projekt, nazvaný „menu, které pomáhá“, byl spuštěn v pondělí 30. března a potrvá až do konce nouzového stavu.

“Je to náš dar zdravotníkům, seniorům. Prostě těm, kteří jsou v první linii nebo jsou nejvíce ohroženou skupinou obyvatelstva,” uvedl Petr Mrkos, generální ředitel PVK.

Obědy jsou rozváženy seniorům a také na stanoviště Českého červeného kříže na Mariánském náměstí, do Nemocnice Na Františku a do IKEMu. Do ulic vyjíždí každý všední den pět posádek. Výjimkou je stanoviště Českého červeného kříže, kam obědy putují i o víkendu.

Seniorům pomáhají také v Hradci a ve středních Čechách

Středočeské vodárny a Královéhradecká provozní nabízejí bývalým zaměstnancům, kteří jsou již v seniorském věku, nákup a dovoz potravin, hygienických potřeb a léků. Předávka probíhá bez osobního kontaktu podle epidemiologických pravidel, aby se tak minimalizovalo riziko nákazy. Bývalým kolegům je nabízena i asistence při vyřizování důležitých záležitostí každodenního života, aby se venku senioři nemuseli vystavovat rizikovým kontaktům.

Pro vodárenské společnosti je to zároveň i způsob, jak poděkovat bývalým zaměstnancům za práci, kterou odvedli a ukázat jim, že se na ně nezapomnělo. S cílem ulevit klíčovým lidem v provozech je pak takto služba v Hradci nabízena i současným zaměstnancům a v případě nutnosti budou své pracovníky na dispečinku zásobovat i vodohospodáři v Kladně.