COVID-19


Konvalinka: Bezprecedentní nárůst covidu v odpadních vodách

Odhalilo pravidelné testování odpadních vod Pražských vodovodů a kanalizací a VŠCHT Praha...

Více

Voda v první linii v době pandemie obstála, prohlásil ministr Toman

Ministr zemědělství Miroslav Toman navštívil pražské vodohospodáře, aby se přesvědčil, jak zvládá tato součást kritické infrastruktury pandemickou situaci.

Více

Jak koronavirus dopadá na vodárenství?

Česká republika se stejně jako zbytek světa vyrovnává s přítomností pandemie SARS-CoV 2 (covid-19) už přes deset měsíců a po celou tuto dobu byla všem obyvatelům České republiky zajištěna dodávka pitné vody a odváděna a čištěna odpadní voda. SOVAK ČR provedl dotazníkové šetření s...

Více

Jak efektivněji monitorovat vzestup epidemie?

Veolia vyvinula systém včasného varování VIGIE COVID-19, který detekuje stopy viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách. První testy byly relizovány na území Francie.

Více

Jak odstranit nežádoucí bakterie z kalů?

ARGtech je název projektu, na kterém spolupracují Pražské vodovody a kanalizace a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Jeho cílem je najít nové technologie, které z čistírenských kalů odstraní bakterie rezistentní na antibiotika. Projekt byl v reakci na aktuální pandemii ...

Více

Myjete si ruce správně?

Tento základní hygienický návyk se učíme už od dětství. “Umýt si ruce, to je samozřejmost” řekneme si, ale jak si efektivně umýt ruce, abychom snížili riziko nákazy nejen koronaviru, ale také dalšími bakteriemi a viry, které jsou všude kolem nás?

Více

Vodohospodáři pomáhají po celé ČR

Jak vodohospodářské společnosti skupiny Veolia pomáhají v krizi způsobené onemocněním COVID-19?

Více

Veolia navrhla vlastní ochranné štíty, darovala jich už 15 tisíc

Veolia pořídila 15 tisíc ochranných štítů tuzemské výroby za 1,5 milionu korun. Tyto pomůcky postupně distribuuje nemocnicím, domovům pro seniory a dalším institucím, které je aktuálně naléhavě potřebují. Tento týden předala mj. 1000 kusů Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Více

Pražské vodovody a kanalizace přijaly mimořádná opatření

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) kvůli bezpečnostním opatřením proti koronaviru zrušily všechny plánované výluky v dodávkách pitné vody a omezily provoz skladu.

Více

Koronavirus nemůže ohrozit pitnou vodu v ČR

Je možný přenos koronaviru pitnou vodou? Musí české vodárenské společnosti přijmout nějaké zvláštní opatření?

Více