Výlet k pohádkovým Skryjským jezírkům

Skryjská jezera jsou označována za tak romantické místo, že na něm musí roztát i ten největší mrzout :-) Když se do údolí Zbirožského potoka, na mnoha místech připomínajícího spíš dravou horskou říčku, prodere skrz stromy a kapradí slunce, užasnete nad úchvatnou přírodní podívanou.

Skryjská jezera jsou jedním z nejatraktivnějších míst v CHKO Křivoklátsko a tvoří přirozenou historickou hranici mezi Plzeňským a Středočeským krajem. Jezírky protéká Zbirožský potok, který je přítokem Berounky. Horní jezírko leží těsně pod Skryjským vodopádem, zčásti je sevřeno mezi skalami a zčásti je k němu přístup otevřený. Dolní leží o několik metrů níže mezi stromy.

U jezírek najdeme skály a hlubokou soutěsku, kterou padá dokonce i malý vodopád. Okolí jezírek, včetně nedaleké obce Skryje, proslavil francouzský badatel Joachim Barrande, který tam objevil dávné zkameněliny.

Skryjská jezírka mají rádi i vzácní živočichové a rostliny. Daří se tam například ledňáčkovi nebo pstruhům a také skokanovi hnědému či čolkovi horskému. Právem jsou Skryjská jezírka součástí evropské ochrany Natura 2000. Roste zde přes 250 druhů rostlin, například lilie zlatohlavá nebo bělozářka liliovitá.

Příchod je možný po i proti proudu. Po proudu se jde od parkoviště u bývalého Podmokelského mlýna. Čeká vás stezka klikatým údolím Zbirožského potoka se dvěma lávkami. Na Skryjská jezírka je to odtud asi kilometr. Kolem jezírka vede také turisticky značená trasa Skryje – Zbiroh. Počítejte ovšem s tím, že cesta místy vede po kamenech v korytu potoka, přes skalní stupně nebo překračuje potok po mostcích ze dvou klád. S kolem jde trasu absolvovat velmi obtížně, cestovat s dětským kočárkem je prakticky vyloučeno.