V Praze vzniká výkladní skříň cirkulární ekonomiky

Tento veřejný prostor s kavárnou a coworkingem je projektem české Veolie, která si dlouhodobě buduje image lídra ekologické transformace. Jeho otevření je naplánováno na podzim letošního roku.

Jaká jsou motivace firem, aby investovali do udržitelnosti a cirkulární ekonomiky? „ Je to samozřejmě regulatorika jako Pařížská dohoda či Green Deal, které přesně říkají, kam se musíme ve snižování uhlíkové stopy dostat, ale zároveň začíná sílit tlak i od části zákazníků s nezanedbatelnou kupní silou, kteří začínají od firem udržitelné služby požadovat. S tím tu dochází ke změně paradigmatu podnikání, kdy sami podnikatelé hledají způsoby, jak fungovat cirkulárně,” připomíná Laura Mitroliosová z CIRA Advisory.

CIRA Advisory a Veolia aktuálně pracují na projektu, který můžeme označit za „výkladní skříň cirkulární ekonomiky”. Jde o rekonstrukci prostoru bývalé restaurace v pražském Florentinu, ke kterému vítěznou architektonickou studii zpracovalo studio Crea_tura. Tento prostor je zamýšlen jako kombinace showroomu pro širokou veřejnost, místa pro pořádání workshopů a konferencí, ale i pracovní zero-waste kavárny.

Důraz na udržitelnost

„Jsme sice velká nadnárodní společnost, ale ochranu životního prostředí klademe na stejnou úroveň jako finanční zisk. Antoine Frérot, CEO Veolie, dlouhodobě vede celou skupinu k tomu, aby se stala příkladem v ekologické transformaci a udržitelnosti ostatním,” vysvětluje Marcela Dvořáková důvody, proč Veolia v současné době investuje do rozvoje různých projektů recyklace a cirkulární ekonomiky.

„Unikátnost tohoto projektu spočívá v tom, že už v návrhu bylo po architektech vyžadováno, aby se zamysleli nad prvky cirkulární ekonomiky. V návrhu tak kromě podoby interiéru a informace, pro koho je prostor určený, najdete vedle využití moderních technologií například i materiálový pas, což je shrnutí toho, jak bude nakládáno s materiály během demolice a při následné rekonstrukci,” vysvětluje Laura, která za CIRAA pomáhá tento projekt Veolii koordinovat.

Vše využito

V praxi to může znamenat, že zdivo ze zbourané příčky bude upcyklováno v průběhu rekonstrukce. A pokud materiál jako například staré parkety či vytrhané trubky není možné dále v projektu využít k původnímu účelu, ani jako designový prvek, je vhodné pro něj už od začátku hledat využití. Takovým využitím může být jeho nabídnutí přes digitální tržiště s odpady Cyrkl, v nejhorším případě spalovna, čímž lze materiál využít alespoň k výrobě energie. Tohle vše je podle Laury lepší než osud většiny produkovaných odpadů, které jsou ukládány na skládky, kde zůstávají tisíce let.

Veolia je podle svých slov omezena v možnostech tím, že se prostor nachází v komplexu budov, které mají dlouhodobě zajištěné dodavatele energií a dalších služeb. Realizace výraznějších zásahů, jakými by bylo využití solární energie či snaha o kompletní soběstačnost, tak v tomto projektu aplikovány nebudou. Na druhou stranu v objektu Florentina jsou již zakomponované mnohé udržitelné prvky, jako je sběr a využívání dešťové vody, což potvrzuje splnění podmínek přísné certifikace zelených budov LEED.

Můžeme se těšit na podzim

„Jedním z cílů nového centra je ukázat, jak může vypadat ekologická transformace v pojetí Veolie. Zároveň půjde o moderní hub, který bude podněcovat spolupráci v rámci komunity i napříč firmami, vzájemné vzdělávání a inovativní nápady, to vše s cílem společně řešit aktuální environmentální a společenské výzvy,” popisuje záměr nového prostoru Jolana Kubátová, z oddělení CSR a komunikace Veolia.

V současné chvíli je prostor pouze vystěhovaná restaurace, první práce budou zahájeny kvůli zpoždění spojených s pandemií Covid-19 a pečlivému dolaďování projektu až na jaře 2021, aby nejpozději na podzim mohl být prostor otevřen veřejnosti.

Více o novém projektu si můžete přečíst zde.

Foto: crea-tura.com