Veolia a Waga Energy společně realizují jeden z největších evropských projektů výroby bioplynu

Začátkem října zahájily společnosti Veolia a Waga Energy výstavbu jednotky WAGABOX na výrobu biometanu ze skládkového odpadu. WAGABOX bude instalován na skládce Claye-Souilly v oblasti Île-de-France a od února roku 2022 bude dodávat plyn z obnovitelného zdroje 20 tisícům domácností pařížské aglomerace.

Zařízení tak přispěje k boji proti globálnímu oteplování, protože nahradí zemní plyn ekologickým a lokálně vyráběným biometanem.

Výroba bioplynu přispěje k ekologické transformaci

WAGABOX® je inovací, která pomáhá získávání bioplynu ze skládkového odpadu. Díky spojení dvou vyspělých technologií membránové filtrace a kryogenní destilace separuje metan od ostatních složek, přičemž výsledkem je biometan o čistotě 98 %.

Vyprodukovaný bioplyn se bude přidávat do distribuční sítě zemního plynu GRDF zásobující soukromé i firemní odběratele v Paříži. Díky uspořeným 25 000 tun CO2 ročně přispěje k vytvoření lokálního energetického okruhu a ekologické transformaci regionu. Od roku 2022 bude zařízení po dobu 15 let produkovat 120 GWh plynu ročně, což z něj dělá druhý největší projekt ve Francii a největší zařízení na výrobu bioplynu z běžného skládkového odpadu v Evropě. Vyrobené množství bude sloužit k zásobování 20 tisíc domácností čistou a lokální energií.

Třetí společný projekt výroby bioplynu

Nové zařízení ve francouzském Claye-Souilly je už třetím společným projektem výroby bioplynu. Veolia a Waga Energy již dříve spolupracovaly na jednotce v Cher, která je v provozu od listopadu roku 2018, a v departmentu Manche budují další zařízení. Ve Francii je v provozu již deset jednotek WAGABOX® s celkovým ročním instalovaným výkonem 200 GWh, které zásobují 32 000 domácností bioplynem z obnovitelných zdrojů a každoročně tak uspoří 40 000 tun CO2.

Na skládce společnosti Veolia v Claye-Souilly se bioplyn využívá k výrobě elektřiny a tepla už od roku 2006 a první zařízení na výrobu biometanového paliva z odpadu (Meth'OD) vyvinula Veolia v roce 2009. WAGABOX®, který část těchto zařízení nahradí, vyčistí 3 000 m3 bioplynu za hodinu s vynikající energetickou a environmentální účinností.

Vzor pro odvětví i region

„EU si stanovila cíl snížit do roku 2050 čisté emise CO2 na nulu, proto je třeba zavádět velkokapacitní průmyslová řešení, které pomohou tento cíl splnit. Klíčovým nástrojem může být využívání bioplynu ze skládkového odpadu. Společný projekt s Waga Energy se díky svému rozsahu a dopadu stal ekologickým vzorem výroby lokální a bezuhlíkové energie z obnovitelného zdroje,“ uvádí Helene Lebedeff, ředitelka pro ukládání a energetické využití odpadů v oblasti Ile-de-France ze společnosti Veolia.

„Rád bych poděkoval Veolii za její důvěru a odhodlání společně s námi bojovat proti tak zásadnímu a dlouhodobému problému, jakým je globální oteplování. Tento inovační projekt potvrzuje vyspělost francouzských odborníků v oblasti výroby a zpracování bioplynu a opětovného využití odpadů. Je rovněž ukázkou spolupráce mezi mladou inovativní společností a významnou mezinárodní skupinou ve prospěch energetické transformace,“ doplňuje Mathieu Lefebvre, generální ředitel a spoluzakladatel WAGA ENERGY.