Veolia představila nabídku GreenPath Zero Carbon, která firmám pomůže snížit uhlíkovou stopu

Jak se Veolia zapojuje do snížení klimatické zátěže? Cílem je pomoci komunálním, terciárním a průmyslovým zákazníkům vytvořit a implementovat konkrétní plány dekarbonizace v souladu s evropskými požadavky (55%* snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030, klimatická neutralita v roce 2050).

Nová nabídka snižuje v oblastech vodohospodářství, odpadů a energie emise až o 80 %. Zahrnuje celkem 100 řešení, z nichž 80 % je stávajících (např. snížení energetické účinnosti či změna paliva) a 20 % je zcela inovativních (CCUS, zelený vodík atd.). Nabídka je založena na digitální platformě GreenPath, která zákazníkům pomáhá měřit jejich celkovou environmentální stopu a volit příslušná technická řešení.

Jednou z cest, jak snížit emise u průmyslových zákazníků, je například využití recyklovaných plastů a nízkouhlíkových paliv (pevná regenerovaná paliva atd.). V průběhu celého výrobního procesu je možné také zlepšit stávající energetickou účinnost, nahradit fosilní paliva lokální nízkouhlíkovou energií i snižovat spotřebu vody a další emise. V návazném kroku je možné také zvážit recyklaci odpadu, využití zbytkové energie či opětovné využití odpadních vod. Nabídka klade důraz i na využití inovací a pilotních projektů – například výrobu vodíku či zachycování a ukládání uhlíku.

„Chceme být ekologickým lídrem a pomáhat našim zákazníkům transformovat jejich činnost udržitelným způsobem – pomocí dekarbonizace, snížení dopadu na životní prostředí, lepšího využití zdrojů i jejich regenerace. Nabídka Green Path využívá všech mezinárodních zkušeností Veolie v oblastech vodního hospodářství, odpadů i energie,“ zdůrazňuje Estelle Brachlianoff, generální ředitelka skupiny Veolia.

*základem je rok 1990

Více o nabídce najdete na veolia.com