Jak přeměnit tekutý odpad na organický substrát?

Minulý rok proběhl již třetí ročník celostátní soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ a jedním z oceněných byla i společnost MANETECH se zajímavým projektem na přeměnu tekutých odpadů.

Společnost MANETECH získala ocenění v soutěži vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu na téma Přeměna odpadů na zdroje. Projekt s názvem "Přeměna tekutých odpadů na organický substrát či rekultivační kompost technologií MANETECH" získal 2. místo v kategorii Výrobní podniky – výrobek z druhotných surovin.

Technologie MANETECH jednoduchou transformací převádí kapalnou složku na pevný substrát. Během procesu zpracování se redukuje charakteristický nepříjemný zápach. Dávkování kapalné složky k pevnému nosiči dosahuje touto technologií poměru až 10:1. Výsledkem procesu je kvalitní organické hnojivo či rekultivační kompost.

Zvýšení efektivity kompostování

Kvalita výsledného kompostu závisí na vhodně zvolených druzích biologicky rozložitelných odpadů, jejich struktuře a vlhkosti. Dále je ovlivněna i dodržením celé kompostovací technologie. Při aerobně fermentačním procesu, kdy dochází k přeměně biologicky rozložitelného odpadu na organické hnojivo, jsou transformovány organické látky cestou rozmělnění, mineralizace a humifikace.

Hlavní přínosy

  • rychlé nastartování kompostovacího procesu

  • urychlení hygienizace biologicky rozložitelného odpadu

  • redukce zápachu

  • možnost kompostování i při nízkých teplotách (okolo 0°C)

Výsledným produktem efektivní kompostovací technologie je kvalitní organické hnojivo.

Více o technologii MANETECH se dozvíte na manetech.cz