Jak žít v rovnováze s přírodou?

Inspirací může být obec Kněžice, která se s projektem ESO stala vítězem 3.ročníku soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. Projekt vznikl za účelem centrálního vytápění obce, výroby elektřiny, náhrady kanalizace a ČOV a funguje rovněž jako projekt zpracovávající různé biologicky rozložitelné odpady.

Obyvatelé obce Kněžice se rozhodli vrátit ke kořenům a žít v rovnováze s přírodou. Velká část odpadních surovin (včetně posečené trávy či shrabaného listí) se zde využívá pro výrobu tepla i elektřiny v bioplynové stanici, která nahrazuje i čističku odpadních vod.

Bioplynovou stanici obec zvolila, protože jim řeší několik problémů najednou. Hlavně nahrazuje čistírnu odpadních vod a kanalizaci. Kněžice mají pět set obyvatel, ovšem sto z nich žije mimo, ve dvou místních částech a pro ně by kanalizaci vybudovat nemohla. Takže si řekli, proč odpad nevyvážet i z Kněžic, když už na to bude mít techniku, a nevyužívat ho v bioplynové stanici. Samozřejmě to sehrálo významnou roli v ekonomice celého projektu. Investiční náklady projektu sice byly obrovské, odečtení nákladů na kanalizaci a čističku znamená zhruba 45 milionů úsporu. Obec šla ale dál a řekla si, že takto bude likvidovat i veškeré biologické odpady, tzn. posečenou trávu z obecních ploch, kterých má asi 10 hektarů, což není málo, také shrabané listí, odpady z domácností, jídelen atd.

Projekt ovlivnil naprosto zásadně ovzduší v obci Kněžice a je to znát i při chůzi po obci. Před realizací projektu v době inverze, se po ránu při roztápění kotlů válela oblaka kouře po zemi, dnes je tento problém vyřešený díky systému ESO.

Zdroj: solarniasociace.cz