Už jste navštívili Pekelský vodopád?

Tento vodopád najdeme v romantickém údolí na Pekelském potoce mezi Krásným Březnem a Mlýništěm. Jak může jméno potoka napovědět, protéká jeho voda divokou a hlubokou roklí s příkrými svahy.

V Českém středohoří je sedm vodopádů a jedním z nich je poměrně neznámý Pekelský vodopád. Spadá pod Ústí nad Labem a patří k nejkrásnějším ústeckým vodopádům.

Vodopád leží v rokli na Pekelském potoce u osady Mlýniště. Je 8 metrů vysoký a na místní poměry vodnatý. Za léta své existence vymlel ve skalním podloží půlkruhový zářez, který tvoří jakýsi přírodní amfiteátr.

K vodopádu dojdete od Krásného Března Žežickou ulicí směrem na Žežice. Podél Pekelského potoka vede cesta po žluté turistické značce a v lese pak ze značené cesty odbočuje cestička, která vede podél potoka roklí až k vodopádu. V této oblasti je geologickým podkladem čedič, proto voda skálu příliš netvaruje.

Jestli se rozhodnete pro procházku k Pekelskému vodopádu a máte rádi turistiku, můžete se vydat na 11 kilometrů dlouhou trasu. Ta vede z Krásného Března, kde se nachází barokní zámek a goticko-renesanční zámecký kostel svatého Floriána, přes Pekelský vodopád, do Žežic s kostelem sv. Petra a Pavla a lidovou architekturou, na krásnou Erbenovu vyhlídku přes Bertino údolí s umělým vodopádem až do Ústí nad Labem.