Naučné stezky


Naučná a interaktivní stezka ve Sloupu v Čechách

Tato stezka je ideálním výletem především pro rodiče s malými dětmi. Je dlouhá 2 km a jde o nenáročnou cestu, která vhodně doplňuje lesní vyhlídkové okruhy Sloupským skalním městem.

Více

Vydejte se údolím Jizery po Riegrově naučné stezce

Riegrovou stezkou se můžete projít cestou ze Železného Brodu do Semil. Cesta vede skrz romantické údolí Jizery a skalnatým kaňonem Galerie Jizery. Své jméno má po slavném semilském rodákovi doktoru Františku Ladislavu Riegrovi.

Více

Naučná stezka se Čtyřlístkem okolo Blaťáku

Vydejte se společně s Fifinkou, Bobíkem, Myšpulínem a Pinďou na výlet kolem komiksového rybníku Blaťáku, ve skutečnosti Máchova jezera. Provede vás tudy hezká naučná stezka, určená hlavně rodinám s dětmi.

Více

Vydejte se po naučné stezce Vítězslava Nováka

Naučná stezka, která spojuje Kamenici nad Lipou s osadou Johanka vás seznámí s přírodou, lesním hospodářstvím, zajímavostmi Kamenicka a s životem a dílem hudebního skladatele Vítězslava Nováka, kamenického rodáka.

Více

Netradiční naučná stezka Okolím Jindřichovic

Naučná stezka vás provede malebnou obcí Jindřichovice pod Smrkem, kde na vás čeká vás plno zajímavých a krásných míst.

Více

Naučná stezka Protržená přehrada

Tato naučná stezka připomíná tragédii z 18. září 1916, kdy se protrhla sypaná hráz přehrady na Bílé Desné. Cestou se setkáte se šesti zastávkami s informačními panely, které obsahují základní informace a dobové fotografie tragédie.

Více

Naučná stezka Tři iseriny

U Kořenova v severozápadních Čechách se bude líbit všem, kteří si chtějí udělat procházku nádhernou přírodou a načerpat u toho nové informace. Naučná stezka Tři iseriny na území Jizerských hor totiž nabízí obojí.

Více

Naučná stezka údolím říčky Vrchlice k Velkému rybníku

Nedaleko Kutné Hory na vás čeká malebné údolí řeky Vrchlice, které láká příjemnou procházkou. Na této trase ale nenajdete jen úchvatné přírodní scenérie, dozvíte se i spoustu informací o místní historii a fauně i flóře.

Více

Naučná stezka SWAMP při březích Máchova jezera

Máchovo jezero, to není jenom koupání, ale také poznávání! Okružní naučná stezka kolem Máchova jezera představuje stejnojmennou národní přírodní památku Swamp a seznamuje s chráněnými a kriticky ohroženými živočichy, rostlinami a rybníkářstvím Máchova jezera.

Více

Poznejte novou naučnou stezku v okolí Medkových rybníků

Nová naučná stezka láká k procházkám do okolí Medkových rybníků na okraji Kroměříže. Můžete se na ní seznámit s ptactvem, které v lokalitě žije, zkusit poznávat stromy, poznat zvuky dřeva pomocí dendrofonu, získat základní přehled o koloběhu vody v krajině a také si vyzkoušet vod...

Více