Vodopády


Ledové sluje Národního parku Podyjí – nejdelší paledové jeskyně v ČR

Ledové sluje vznikly na strmém severoseverozápadním svahu opuštěného meandru Dyje pod hřbetem kopce Větrníku mezi Čížovem a Vranovem. Terén tvořený ortorulami byl postupně narušen říční erozí, k tomu na kámen působil také mráz a vítr.

Více

Užijte si uklidňující šumění vodopádu

Zajeďte si k Huťskému vodopádu, který je 20 m vysoký a šplouchá v nadmořské výšce cca 787 m. Proudí v něm voda z Huťského potoka.

Více

Krásný ledopád, který zdobí skálu pod hradem Oheb

Ledopád v Seči na Chrudimsku se nedá přehlédnout. Přímo u cesty přes přehradu zdobí skalní stěnu mohutné narezlé krápníky a formace ledu. Na zvláštní pohled si museli lidé počkat několik tisíc let. Tak dlouho trvalo, než skála dostatečně a tím správným způsobem popraskala.

Více

V zimě se vydejte k Pohořskému ledopádu

Pohořský ledopád je malý ledopád nacházející severozápadně od Pohoře, místní části města Odry v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Voda, která pramení ve skále bývalého lomu, v zimě zamrzá. Za přiznivých povětrnostních podmínek pak vznikají hezké malé ledopády.

Více

Poznejte Žlebské vodopády u Hanušovic

Tento výlet plně ocení milovníci nedotčené přírody, dávající přednost méně frekventovaným a málo poznaným turistickým cílům. Žlebský vodopád se nachází na Žlebském potoce pod silnicí, která vede z údolí řeky Moravy od Hanušovic do obce Žleb.

Více

Krátký výlet ke Chrastenskému vodopádu s výhledem na Ještěd

Chrastenský vodopád na říčce Ploučnici se nachází pod Chrastenským vrchem nedaleko vesničky Chrastná na Liberecku. Vodopád vznikl v 16. století odkloněním části Ploučnice do Hamerského rybníka.

Více

Vydejte se za krásami vodopádu na Poniklém potoce

V Jeseníkách mezi Klínovou horou a Polomem se nachází údolí, které ukrývá téměř třímetrový vodopád na Poniklém potoce, nazývaný také Poniklý vodopád. Poniklý potok je horská bystřina, která mívá dostatek vody i v suchých obdobích roku a vodopád si tak můžete pěkně užít po celý ro

Více

Romantickou cestou Tereziným údolím ke Stropnickému vodopádu

V jižních Čechách asi kilometr od Nových Hradů najdete na říčce Stropnici úchvatný vodopád. Byl vybudovaný uměle už v roce 1817, ale jeho výška je úctyhodných třináct metrů. A půvabný je v každém ročním období. Vede k němu romantická cesta Tereziným údolím.

Více

Poznejte Vojnoměstecký vodopád s chráněnými orchidejemi

Vojnoměstecký vodopád se nachází východně od Vojnova Městce v okrese Žďár nad Sázavou na bezejmenném pravostranném přítoku Městeckého potoka, který náleží do povodí řeky Doubravy.

Více

Vyražte do romantického kaňonu k Moravanskému vodopádu

Na nepříliš dlouhém toku Moravanského potoka, kolem kterého prochází mezi Moravany a Dolními Zálezly místní modré značení, je v jeho horní části toku označen Moravanský vodopád.

Více