Zajímavosti


Vodárna v Káraném slaví 110 let, vyrobila už 4 miliardy kubíků pitné vody

Káranská vodárna je již 110 let nejkvalitnějším zdrojem pitné vody pro Prahu. V současné době Káraný do pražské vodovodní sítě dodává přes 20 % z celkového objemu dodané pitné vody. Jen v loňském roce dosáhl objem dodané vody 28 milionů kubíků pitné vody.

Více

Jaké byly začátky Káranské vodárny?

V druhé polovině 19. století se královské hlavní město Praha nacházelo v nelehké hygienické situaci. Pitnou vodu Pražané získávali z více než tisíce soukromých studní s vodou proměnlivé kvality. Z dnešního pohledu nedosahovala kvalita vody na úroveň vody pitné. A vodárny, které ...

Více

Na Krnovsku obnovily Lesy České republiky druhou vodní nádrž

Dolní hájnický rybník zrekonstruovaly Lesy České republiky za 6,8 milionů korun na Krnovsku v Moravskoslezském kraji. Zadržuje vodu, která zlepšuje místní klima a mohou ji využít i hasiči. Podnik tak v rámci programu Vracíme vodu lesu dokončil další ze stovek projektů.

Více

Výzkum potvrdil, že Češi si uvědomují klimatickou krizi, v možnostech řešení ale patří mezi pesimisty

Unikátní výzkum skupiny Veolia a agentury Elabe zjišťoval postoje lidí ve 25 zemích světa. Odhaluje zajímavé rozdíly ve vnímání i možnostech řešení.

Více

GreenUp: Veolia pomáhá s ekologickou transformací

Nový strategický program skupiny Veolia s názvem GreenUp na roky 2024-2027 má za cíl urychlit ekologickou transformaci a investovat do inovací zajišťujících udržitelnou budoucnost. Klíčovými oblastmi jsou dekarbonizace, vodárenské a čistírenské technologie a zpracování odpadů.

Více

K energetické soběstačnosti čistíren odpadních vod může přispět gastroodpad

Růst cen energií vede čistírny odpadních vod k posilování své energetické soběstačnosti. Některé společnosti situaci řeší například vybudováním fotovoltaické elektrárny v blízkosti svých provozů. Alternativní způsob zisku energie aktuálně testují vědci z Agronomické fakulty Mende...

Více

Dům přírody Hodonínské Dúbravy se slavnostně otevřel návštěvníkům

Poznávání krás, flóry i fauny a ochrana jedinečného území národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava je hlavním cílem moderního Domu přírody. Ten se dnes v Hodoníně poprvé otevírá veřejnosti. Dům byl vybudován ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a s podporou M...

Více

Pražští vodohospodáři přeměňují trávníky na krásné květnaté louky

Před devíti lety začala společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK) ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) přetvářet vodárenské areály na malé přírodní ráje. Výsledek předčil očekávání.

Více

V Mostě se po rekonstrukci otevřel park Střed s vodní kaskádou a sportovišti

V Mostě se po dvouleté rekonstrukci otevřel park Střed. Veřejný prostor v centru města Most získal novou dominantu. Otevření parku a doprovodné akce přilákaly 1. května první návštěvníky. Díky obnově za zhruba 120 milionů korun se do parku dostaly nové prvky. Architekti přitom bě

Více

Voda a sport - ideální kombinace

Sportování je činnost, která k lidskému životu neodmyslitelně patří. Sportujeme pro radost, pro zdraví a udržování dobré kondice nebo třeba kvůli dobré partě lidí, která se u sportu schází. Možností, jak se hýbat, je nepřeberně. Asi nikdo nedokáže spočítat, kolik sportů vlastně e...

Více